Přijde somálec do obchodu a nadšeně říká:
„Jednu celou housku!!!“
„Vy budete dělat nějakou oslavu?“ ptá se prodavačka.