Jak se říká kubánskému orchestru po zájezdu do zahraničí?
….
Kvarteto.