Primáš cikánské kapely šel na magistrát pro registraci. Když po dlouhé době vyšel a netrpěliví cikáni ho obklopili, jenom mávl rukou a zavrtěl záporně hlavou.
“Jak to, že nás nezaregistrovali?” rozčilovali se muzikanti.
“Ále pýtali sa, či sme hrávali Tisovcom. Povedal som, že hej.”
“Aj, ty somár. A čo ďalej?”
“No a či sme hrávali bolševikom. Aj to som musel priznať.”
“Ty starý chumaj. Přečo si im nezalhal?”
“Ako som mohol, keď tam všetci seděli.”