Jede policajt autobusem a vedle něho sedí nádherná ženská. Policajt chce nějak
navázat rozhovor, tak se osmělí a ptá se:
„Slečno, také jedete tímhle autobusem?“