Přijde náčelník na policejní stanici a vidí ukopnutý práh.
„Chlapi, takhle to tady přece nemůžete nechat. Kupte nějaký hřebíky a přitlučte to.“
Jeden policajt dojde do železářství, přinese pytlík hřebíků, položí jeden na práh (hlavičkou dolů) a začne do něj bouchat.
„Náčelníku, to ale nejde.“
„Ani se nedivím, když jsi koupil hřebíky do stropu!“