Dva policajti našli před kinem Hvězda mrtvolu.
Začli sepisovat protokol, ale brzy byli v koncích, protože se nedokázali
dohodnout, jaké ‘i’ se píše ve slově kino. Tak jeden z nich povídá:
„Víš co? Odtáhneme tu mrtvolu třeba před cukrárnu.“