Jdou dva plukovníci po městě a uvidí pěknou ženskou.
„Zprcáme ji?“ navrhne ten první.
Druhý na to:
„Jo, ale za co?“