Jak sbírají policajti houby? Najdou jednu a vyslýchají ji tak dlouho, dokud neřekne, kde jsou ostatní.