Vleze malej, tlustej běloch v černošské čtvrti do báru. Na tričku má napsáno „Nesnáším negry!“. Jakmile vejde dovnitř, zvedne se dvoumetrovčernoch a ptá se: „Co to má znamenat?“ Běloch: „První věc, kterou na černoších nesnáším, je to, že jsou negramotní Černoch: „Cos to říkal?“ Běloch: „Druhá věc, kterou na černoších nesnáším, je to, že jsou hluchý.“ Černoch: „Tak pojd na férovku.“ Tak oba vylezou ven a černoch vytáhne kudlu. Běloch v klidu říká: „Poslední věc, kterou na černoších nenávidím, je, že vždycky vytáhnou kudlu na místech, kde se střílí.“