Policejní loď pluje kolem malého ostrůvku. Kapitán se dívá dalekohledem a vidí, jak po břehu pobíhá a zoufale mává otrhaný, zarostlý muž.
„Nevíte, kdo to je?“ ptá se prvního důstojníka.
„Nemám tušení, pane kapitáne, ale každý rok, když tudy projíždíme, vždycky takhle vyšiluje.“