Policajt zastaví auto a povídá: „Pane řidiči, vystupte si, vy jste pil!“
„To není pravda, nepil! Bůh je mým svědkem!“
„Tak si vystupte oba dva!“