Můžete tu osobu popsat?
„Byla střední postavy a měla plnovous.“
„Byl to muž nebo žena?“