„Jak můžeš napsat s Rusy měkké i?” diví se učitelka.
„Na protest,” odvětí Pepíček, „protože se to odvozuje od slova pán!”