„Paní učitelko, nedivte se, že mám tak rozjařený hlas,” omlouvá se Pepíček, „vždyť je jaro!”