Zkousky v autoskole: Komisar se pta blondyny: Popiste nam funkci motoru! Mohu vlastnimi slovy? Samozrejme. Brm, brrrrmm, brrrmm