„Každý cit má v sobě plus i minus,” poučuje děti v občanské výchově učitel Konipásek.
Přihlásí se Pepíček: „A co krát a děleno? To tam nemá?”