„Mami, já nechci do Ameriky!” remcá Pepíček.
„Nekecej a plavej!”