V Moskvě byl na Mitinském tržišti nalezen vrtulník Apache, který zmizel v Iráku za písečné bouře.