„Nováku, co udělá žák, když potká učitele?“ „Pozdraví.“ „A co udělá s rukama?“ „Vytáhne je z kapsy.“ „Proč máš tedy ty pracky v kapse?“ „Protože vás nezdravím!“