Lord: “Jean, prší před hlavním vchodem?” Jean: “Ano, pane.” Lord: “Tak půjdeme vedlejším.”