Lord: „Jean, prší před hlavním vchodem?“ Jean: „Ano, pane.“ Lord: „Tak půjdeme vedlejším.“