Přejeme vám všecko nejlepší do nového roku, mylorde!“ „Děkuji vám. A kdo jste?“ „My jsme muži, kteří vyprazdňují popelnice, sire.“ „Well, tedy i já vám přeji všecko nejlepší. Já jsem ten muž, která ty popelnice plní.“