Lord, který cestoval do zahraničí, požádal svého advokáta, aby ho ihned informoval o výsledku jeho soudního sporu. Advokát mu poslal telegram „Pravda zvítězila.“ Lord telegrafoval obratem nazpět: „Ihned podejte odvolání.“