Sire, lady Sarah spadla při projíždce do rokle i s koněm.Lituji, ale koně jsem musel ihned na místě zastřelit. A kde je lady? V nemocnici, sire. Jean! Proč s sebou nevozíte tu dvojhlavňovou pušku?