Lord klepe na ložnici své manželky. „Drahá Lady, jdu plnit své manželské povinnosti!“ Lady velice rozradostněná otevře, lord splní své manželské povinnosti a spokojen odchází. Za hodinu… Lord opět klepe na ložnici své manželky. „Drahá Lady, jdu plnit své manželské povinnosti!“ Lady opět velice rozradostněná otevře, lord opět splní své manželské povinnosti a spokojen odchází. A opět za hodinu… Lord opět klepe na ložnici své manželky. „Drahá Lady, jdu plnit své manželské povinnosti!“ Lady velice udivená otevře se slovy: „Ale drahý lorde, vy se dnes úplně překonáváte. Dnes jste zde již potřetí!“ Lord se praští do hlavy a říká: „Proboha, to bude ta moje zatracená skleróza!“