Byl jednou slepej a beznohej. Slepej říká: „Hele vlak.“ Beznohej: „Poběžíme za ním!“