Byl jednou slepej a beznohej. Slepej říká: “Hele vlak.” Beznohej: “Poběžíme za ním!”