Zaklepe suchej chleba na dveře fary a říká faráři: „Prosil bych poslední pomazání.“