Zaklepe suchej chleba na dveře fary a říká faráři: “Prosil bych poslední pomazání.”