Hoří chalupa a v ní leží tři flegmatici. První ríká: „Kluci, hoří!“ Druhý: „Počkáme, přinejhorším nás vynesou.“ A třetí: „Hergot spěte, vy toho nakecáte!“