Přijde Himler k Hitlerovi a povídá: „Mám parádní DVDéčko!“
Hitler: „Co na tom máš?“
Himler: „Lidice a Ležáky. To musíš vidět.“
Hitler: „Teď nemám čas. Vypal to!“