Přijde Himler k Hitlerovi a povídá: “Mám parádní DVDéčko!”
Hitler: “Co na tom máš?”
Himler: “Lidice a Ležáky. To musíš vidět.”
Hitler: “Teď nemám čas. Vypal to!”