Vycházení se ženou je jediný stav, kde se rovnocenně snoubí věda s uměním.