Žena je jako cigareta bílá, až dohoří zapálí se jiná.