Nenávist se dá stupňovat. Nejdřív byla sobeckost, pak závist a nejzávažnějším stupněm je nenávist.