Neberme vzdělávání jen jako nutnost učit se vzorce, důležitější je pochopit svět.