Vyhlašujete mi válku? Modlete se, abych vám neuvěřil.