V utrpení druhých nalézá člověk cenu svého vlastního člověka.