Člověk si uvědomí své vlastní štěstí až tehdy, když ho ztratí.