Největší bolestí jest troufalé čekání na štěstí, kdy napnutá duše vzlyká ve vysokých tónech utrpení.