Je snadné člověka odsoudit za jeho činy. Mnohem těžší je mu porozumět.