Smrt budiž vysvobozením, nikoli trestem, i když je to jen zbabělý útěk.