Smrt je to největší vysvobození, jehož můžeme v životě dosáhnout, a proto si ji važme. Každý z nás ji nakonec rád přijme s tou největší pokorou.