Slova se rodí na rtech, umírají ve sluchu a jsou pohřbívána v srdci.