Bůh by měl zavázat lidi mlčenlivostí, protože jen slovy si ubližujeme.