Lze vyslechnout tisícero příběhů, stačí jen chtít poslouchat.