Rodina je nad všechny poklady světa, bez rodiny nemáme nic.