Země nemá jen sedm divů, ale milióny, každý tvor, rostlina i věc je něčím neobyčejným.