Překvap druhé a zjistíš jejich šoky, gesta a amoky.