Když hledáme pravdu, musíme být nekompromisní, někdy i pokrytečtí, nehrát si na svatý, jinak budeme pořád pozadu za všemi ostatními.