Lež je mi proti mysli, stejně jako jiné věci s krátkýma nohama.