Je lepší bát zklamaný pravdou, nebo být klamaný lží?