Přátelství je jedna z nejryzejších forem, jak vyjádřit blízkému člověku náklonnost.