Každy z nás je andělem s jedním křídlem, abychom mohli létat, musíme se obejmout.